Ocean Gems

Ocean Gems cung cấp hải sản tốt nhất trên toàn thế giới. Quy trình lựa chọn nghiêm ngặt của chúng tôi đảm bảo chất lượng tuyệt vời.  Mỗi miếng hải sản được làm sạch, chế biến, đông lạnh và đóng gói trong vòng vài giờ sau khi thu hoạch để bảo tồn độ tươi và hương vị tự nhiên của nó.

Không có chất bảo quản hoặc hóa chất được sử dụng trong quá trình này. Chúng tôi nhấn mạnh vào hải sản chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, được cung cấp trong bao bì thuận tiện, sẵn sàng sử dụng. Bạn có thể tham gia cùng một số đầu bếp sành ăn khó tính nhất thế giới trong việc thưởng thức hải sản Ocean Gems, với sự tự tin hoàn toàn vào sự xuất sắc của nó, mỗi ngày.

What We Carry

Động vật giáp xác, Tôm

Động vật chân đầu

Động vật giáp xác, Cua

Động vật thân mềm

Ocean Gems

Tải xuống Danh mục của chúng tôi để tìm hiểu thêm

Danh mục đá quý đại dương Danh mục Indoguna Việt Nam