Savepak

Khoai tây chiên đông lạnh - lựa chọn tốt nhất cho nhà bếp chuyên nghiệp. Sản phẩm gồm đa dạng khoai tây cắt răng cưa, cắt thẳng hoặc cắt mỏng dài với nhiều kích thước từ 7mm, 10mm đến 12mm, được đóng gói tiết kiệm và hiệu quả để phù hợp với các nhu cầu nhà bếp khác nhau.

What We Carry

Cắt răng cưa

Cắt thẳng

Cắt mỏng dài

Download our Catalogue to find out more

Tải xuống Danh mục của chúng tôi để tìm hiểu thêm

Danh mục Indoguna Việt Nam